industrihistoriska_varden_6075016

Industrihistoriska värden

Författare: af Geijerstam Jan

Tryckt bok, I lager

Pris: 182 kr + moms

Bergslagens naturresurser omvandlades av människor till nyttigheter. Industriarvet har studerats som en resurs för regional förnyelse. Rapporten fokuserar på fyra fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot.

  • Vad hände med Dannemoras kulturmiljö när gruvbrytningen återupptogs?
  • Hur mycket brusar Avestaforsen efter Fortums kraftverksbygge?
  • Vem tog hand om världsarvets dammar i Falun?
  • Raserades historien i Hälleforsnäs när den giftiga marken sanerades?


Författare: af Geijerstam Jan

Art nummer: 6075016

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172097308

Antal sidor: 147

Kategori: Samhällsplanering