industrihistoriska_varden_6075016

Industrihistoriska värden

Författare: af Geijerstam Jan

Tryckt bok, I lager

Pris: 182 kr + moms

Snabb leverans

Bergslagens naturresurser omvandlades av människor till nyttigheter. Industriarvet har studerats som en resurs för regional förnyelse. Rapporten fokuserar på fyra fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot.

  • Vad hände med Dannemoras kulturmiljö när gruvbrytningen återupptogs?
  • Hur mycket brusar Avestaforsen efter Fortums kraftverksbygge?
  • Vem tog hand om världsarvets dammar i Falun?
  • Raserades historien i Hälleforsnäs när den giftiga marken sanerades?


Författare: af Geijerstam Jan

Art nummer: 6075016

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172097308

Antal sidor: 147

Kategori: Samhällsplanering