infrastrukturguiden_6252010

Infrastrukturguiden

Författare: Brile Magnus

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat och å andra sidan ett fastställt arbetssätt – en metod att följa. Projektmodeller, metodik, lagstiftning, krav, önskemål och inte minst människor, möts i det framväxande projektet som resulterar i ny eller ombyggd infrastruktur.

Läsaren får konkreta exempel och tips på vad beställare, projektledare och projektmedarbetare behöver tänka på i projektets olika skeden.

Boken vänder sig till de som arbetar med infrastrukturprojekt i beställar- eller konsultrollerna men även till entreprenörer som behöver samverka med nämnda parter och ibland agerar som beställare själva. Den kan med fördel användas som eftergymnasial kurslitteratur.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Anläggning , Litteraturbevakning Ledning & Styrning


Författare: Brile Magnus

Tryckta bokens artikel nr: 6252010

E-bokens artikel nr: 7772521

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339346

E-bokens ISBN: 9789173339599

Antal sidor: 287

Kategori: Samhällsplanering