integration_och_grannskap_6108217

Integration och grannskap

Författare: Urban Susanne

Tryckt bok, I lager

Pris: 211 kr + moms

Snabb leverans

Boken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram.

  • Integration - vad är det?
  • Kan grannskapet bidra till att göra samhället integrerat?
  • Bostadssegregation - vad gör det med ett samhälle?


Författare: Urban Susanne

Art nummer: 6108217

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144117994

Antal sidor: 131

Kategori: Samhällsplanering