klimat_energi_hallbarhet_6046051

Klimat Energi Hållbarhet

Författare: Kellner Johnny

Tryckt bok, I lager

Pris: 308 kr + moms

Snabb leverans

Hur ska bygg- och bostadsbolagen, staten och kommunerna hantera miljö- och energifrågorna på effektivaste sätt för att bostäder ska bli hållbara i framtidens allt fuktigare och varmare klimat?

Hur värderas olika energitillförselsystem och vilka kunskaper behöver förändras inom byggsektorn? Boken beskriver hinder och möjligheter, den beredskap och planering vi måste ha för ett hållbart samhällsbyggande i Sverige. Författaren, Johnny Kellner, vill visa att det inte finns strikta sanningar och att naturlagarna alltid gäller. Han pekar på de miljöfrågor som bör prioriteras för att besluten ska tas i rätt ordning för att ge bästa effekt.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Författare: Kellner Johnny

Art nummer: 6046051

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Balkong Förlag

ISBN: 9789187553127

Antal sidor: 239

Kategori: Samhällsplanering