kor_nar_det-_ar_gront_6020467

Kör när det är grönt

Tryckt bok, I lager

Pris: 400 kr + moms

Snabb leverans

Trafiksignalen kan i miljöer med höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhetsanläggning. I andra miljöer är uppgiften att styra trafiken. Det är viktigt att signalen utformas så att den känns meningsfull och kan förstås och uppfattas av trafikanterna.

Skriften riktar sig främst till personer i kommuner och konsulter som är relativt nya i sin roll. Innehållet beskriver hur trafiksignaler bör utformas för att vara trafiksäkra och effektiva.


Art nummer: 6020467

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175855660

Antal sidor: 95

Kategori: Samhällsplanering