kvalitetsdokument_for_gestalning_och_miljo_6984018

Kvalitetsdokument för gestalning och miljö

Författare: Tidäng Kristina, Westholm Helena

Tryckt bok, I lager

Pris: 201 kr + moms

Snabb leverans

Skriften presenterar erfarenheter av arbete med kvalitetsdokument i detaljplaneskedet hos ett antal kommuner. Planexempeln tar upp typiska planeringssituationer som visar hur kvalitetsdokument utformats och hanterats i processen.

Detaljplaneprocessen är komplex med många olika parter inblandade. Behov finns att lyfta fram samhällets kvalitetskrav och kommunerna behöver därför precisera kvalitetsmål beträffande gestaltning och miljö. Målgrupp är planerare och politiker.


Författare: Tidäng Kristina, Westholm Helena

Art nummer: 6984018

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789197675765

Antal sidor: 84

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare