lonsamt_att_bygga_6587182

Lönsamt att bygga?

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Vid nybyggen kan det vara svårt att få kalkylen att gå ihop. Skriften visar hur man kan resonera och gå tillväga för att räkna in synergieffekter vid nybyggnad av bostäder genom förtätning av befintliga bostadsområden.


Art nummer: 6587182

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SABO

Antal sidor: 15

Kategori: Samhällsplanering