markatkomst_och_ersattning_6068166

Markåtkomst och ersättning. Utg 4

Författare: Sjödin Eije, Ekbäck Peter, Kalbro Thomas, Norell Leif

Tryckt bok, I lager

Pris: 395 kr + moms

Snabb leverans

Med markåtkomst menas de möjligheter som finns att tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restriktioner på användningen av enskilt ägda fastigheter. Ersättning är den ekonomiska kompensation som fastighetsägare och andra som har rättigheter i en fastighet ska få när fastigheten tas i anspråk på ett sådant sätt att fastighetsägaren eller en rättighetshavare lider skada.

Boken beskriver från både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv det svenska systemet för markåtkomst och ersättning och ger ledning för hur olika situationer bör hanteras. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med de senaste årens lagreformer inom området samt har kompletterats med nya rättsfall.


Författare: Sjödin Eije, Ekbäck Peter, Kalbro Thomas, Norell Leif

Art nummer: 6068166

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Wolters Kluwer

ISBN: 9789139207610

Antal sidor: 249

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare