markexploatering_6068187

Markexploatering. Utg 6

Författare: Lindgren Eidar, Kalbro Thomas

Tryckt bok, I lager

Pris: 329 kr + moms

Snabb leverans

Markexploatering omgärdas av ett komplext juridiskt regelsystem för planering och tillstånd för byggprojekt, utbyggnad av infrastruktur som vägar, vatten- och avloppsledningar, ledningar för energisystem med mera samt expropriationslagstiftning för att mark ska kunna förvärvas för angelägna samhällsbyggnadsändamål.

Boken Markexploatering beskriver dessa aktiviteter, aktörer och lagregler samt hur de samordnas och kombineras i olika situationer.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Anläggning


Författare: Lindgren Eidar, Kalbro Thomas

Art nummer: 6068187

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139208464

Antal sidor: 190

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare