marknadsideer_i_sjalva_verket_6039535

Marknadsidéer i själva verket

Författare: Ek Österberg Emma

Tryckt bok, I lager

Pris: 145 kr + moms

Snabb leverans

Trafikverkets uppgift är att med ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket varken utreder, bygger eller underhåller vägar och järnvägar på egen hand.

Trafikverkets roll som beställare är utgångspunkt för denna rapport. Hur praktiseras rollen som renodlad beställare på anläggningsmarknaden? Vad betyder det för relationen mellan stat och marknad? Det är några av frågorna som behandlas i rapporten.


Författare: Ek Österberg Emma

Art nummer: 6039535

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Södertörns högskola

ISBN: 9789187843556

Antal sidor: 109

Kategori: Samhällsplanering