medborgardialog_demokrati_eller_dekoration_6984022

Medborgardialog

demokrati eller dekoration?

Tryckt bok, I lager

Pris: 265 kr + moms

Snabb leverans

Medborgardialog- demokrati eller dekoration” är en antologi som innehåller reflektioner och synpunkter ifrån forskare, planerare, arkitekter och aktivister om den djupare innebörden av medborgardialog. Det som i grund och botten handlar om större frågor som fördjupad demokrati, relationer mellan medborgare och beslutsfattare, jämlikhet, rättvisa och om hur maktförhållanden kan brukas eller missbrukas.

Antologin innehåller tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen.


Art nummer: 6984022

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789198042238

Antal sidor: 217

Kategori: Samhällsplanering