arkus_74_medborgardialog_om_det_svara_i_att_motas_6984023

Medborgardialog

om det svåra i att mötas

Tryckt bok, I lager

Pris: 265 kr + moms

Snabb leverans

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen. Vad som sker eller inte sker där är ett uttryck för makt och relationer mellan politik, myndigheter, näringsliv och medborgare.

Antologin fortsätter att bygga kunskap kring ämnet medborgardialog.


Art nummer: 6984023

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789198042252

Antal sidor: 159

Kategori: Samhällsplanering