arkus_74_medborgardialog_om_det_svara_i_att_motas_6084030

Medborgardialog

om det svåra i att mötas

Författare: Bornemark Jonna

Tryckt bok, I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen. Vad som sker eller inte sker där är ett uttryck för makt och relationer mellan politik, myndigheter, näringsliv och medborgare.

Antologin fortsätter att bygga kunskap kring ämnet medborgardialog.


Författare: Bornemark Jonna

Art nummer: 6084030

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789198042252

Antal sidor: 159

Kategori: Samhällsplanering