miljohansyn-i-detaljplanering

Miljöhänsyn i detaljplanering

Tryckt bok, I lager

Pris: 126 kr + moms

Snabb leverans

Studien belyser och kartlägger hur en del av det rättsliga styrmedlet miljöbedömning används i svensk förvaltning med utgångspunkt från proceduren för behovsbedömning av detaljplaner. Det ger en indikation att verkningsgraden för miljöbedömningar som styrmedel är lägre än vad som var det ursprungliga syftet. Rapporten redovisar ett antal slutsatser av studien och presenterar ett antal rekommendationer.


Art nummer: 6111074

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162066710

Antal sidor: 68

Kategori: Samhällsplanering