Mot en hållbar stadsutveckling -skrift från Naturvårdsverket

Mot en hållbar stadsutveckling

Tryckt bok, I lager

Pris: 108 kr + moms

Snabb leverans

Denna rapport från Naturvårdsverket redovisar viktiga delar av arbetet med hållbar stadsutveckling under de senaste åren. Den tar upp goda exempel på hur sociala aspekter kan vävas ihop med miljömässiga vid upprustning av gamla bostadsområden, hur man kan utveckla arbetet med cykelplaner och hur nya byggnader kan bidra till en bra stadsmiljö. Det diskuteras också vilka åtgärder som kommuner, myndigheter, företag och regering kan vidta för att våra städer ska utvecklas miljövänligt. Åtgärder inom transportområdet betonas särskilt, bland annat att kommuner bör få rätt att ta ut skatt på parkeringsplatser och avsätta mark för parkering av bilpools-bilar.


Art nummer: 6111072

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162066642

Antal sidor: 79

Kategori: Samhällsplanering