pa_ratt_plats_6020481

På rätt plats

Tryckt bok, I lager

Pris: 225 kr + moms

Snabb leverans

Under 1990-talet gav dåvarande Svenska Kommunförbundet ut en handbok om kommunernas hantering av upplåtelser av offentliga platser På Rätt Plats. Sedan dess har både samhällsplanering, teknik och rättspraxis utvecklats betydligt. Det har medfört ett behov av att ge ut en reviderad upplaga av På Rätt Plats.

Avsikten med revideringen är att skapa förutsättningar för en effektiv och rättssäker handläggning av ärenden gällande upplåtelser av offentlig plats.


Art nummer: 6020481

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175858708

Antal sidor: 71

Kategori: Samhällsplanering