På rörlig grund. 7 röster om att bygga o leda

Författare: Lindberg Glavå Carina

Tryckt bok, I lager

Pris: 245 kr + moms

Snabb leverans

I boken reflekterar sju personer, var och en med sitt perspektiv, på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. Och det är en tid som präglats av en näst intill total omdaning. Branschen har gått från att vara strikt hierarkisk och tämligen homogen till att bli en motor för en hållbar livsmiljö. De sju personerna har alla varit verksamma i ledande befattningar under den perioden.

Med fyra öppna frågor om utveckling och ledarskap möter vi:

  • Christel Armstrong Darvik, tidigare vd Stena Fastigheter
  • Jan Bröchner, professor i byggandets organisering, Chalmers
  • Ulrika Francke, tidigare vd Tyréns
  • Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö
  • Henrik Saxborn, vd Castellum
  • Monica von Schmalensee, tidigare vd White arkiteketer


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Ledning & Styrning


Författare: Lindberg Glavå Carina

Art nummer: 6011028

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Centrum för management i byggsektorn

ISBN: 9789163974335

Antal sidor: 99

Kategori: Samhällsplanering