performative_streetscapes_6011031

Performative Streetscapes

Tryckt bok, I lager

Pris: 308 kr + moms

Snabb leverans

Performative streetscapes konkretiserar de globala hållbarhetsmålen i gestaltningen av gaturum och är vårt bidrag till att lyfta behovet av mer hållbara och platsanpassade gaturum i svensk stadsbyggnadspraktik. Boken ger exempel från hela världen och innehåller både teori och en enkel modell som alla kan använda för att analysera hållbarhet i gaturum.

Performative streetscapes riktar sig till planerare, arkitekter, byggare, politiker och andra intresserade.

Engelsk text.


Art nummer: 6011031

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Warm in the Winter AB

ISBN: 9789151913667

Antal sidor: 221

Kategori: Samhällsplanering