Planera för e-handel. Boverkets rapport 2015:45

Planera för handel

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

I denna rapport presenteras fem olika budskap och Boverket vill med dessa visa vilka krav PBL ställer och vilka möjligheter den gr vid planering för handel och annan, service.

Rapporten framhåller vikten av att handeln ska fungera som en samarbetspart i samhällsplaneringen. Det är viktigt att handeln både hanteras på en regional nivå och i den kommunala planeringen. Traditionell handel kommer förmodligen att bestå men kanske i form av en plats där människor kan mötas. Nya handelsformer kommer i framtiden att öka, till exempel levererade matkassar och annan e-handel. Det ställer i sin tur krav på trafikförsörjning.


Art nummer: 6123034

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175633251

Antal sidor: 51

Kategori: Samhällsplanering