ratt-tatt_6123036

Rätt tätt. En idéskrift om förtätning av städer och orter

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Förtätning av städer och orter handlar inte bara om att bygga bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. I idéskriften Rätt tätt visar Boverket exempel på hur förtätning kan ske och lyfter fram några viktiga aspekter att tänka på.

En förtätning handlar om att komplettera med värden och kvaliteter som skapar en bra livsmiljö. Skriften behandlar tre delar av förtätningsprocessen:

1. Förtätningens utmaningar och möjligheter.
2. Expertintervjuer om människors behov, störande ljud, grönska och samhällsservice.
3. Exempel på kommunala förtätningsprojekt.


Art nummer: 6123036

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175633572

Antal sidor: 52

Kategori: Samhällsplanering