samfalligheter_6074135

Samfälligheter. Praktisk handbok

Författare: Lundén Björn

Tryckt bok, I lager

Pris: 435 kr + moms

Snabb leverans

För dig som har andel i en samfällighet eller på annat sätt är engagerad i en samfällighetsförening är detta en praktiskt handbok. Boken täcker in regler kring juridik, skatt och ekonomi. Dessutom ger Samfälligheter många råd och tips kring arbetet i en samfällighetsförening.

Ur innehållet:

  • Olika typer av samfälligheter
  • Jakt- och fiskevårdsområden
  • Föreningsstämman
  • Styrelsearbetet


Författare: Lundén Björn

Art nummer: 6074135

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Björn Lundén Information AB

ISBN: 9789176950838

Antal sidor: 203

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare