samhallsbyggandet_som_mysterium_6039708

Samhällsbyggandet som mysterium

Tryckt bok, I lager

Pris: 216 kr + moms

Snabb leverans

I Samhällsbyggandet som mysterium tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor Jane Jacobs, centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och aktivist,väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart?

Tillsammans tecknar de medverkande för första gången på svenska en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal, och sätter in hennes arbeten i nutida kontexter. Boken utgör samtidigt en introduktion och guide till Jacobs författarskap som kan inspirera till vidare läsning och upptäckter.


Art nummer: 6039708

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Nordic Academic Press

ISBN: 9789188661678

Antal sidor: 227

Kategori: Samhällsplanering