servitut_i_teori_och_praktik_6068164

Servitut i teori och praktik

Författare: Julstad Barbro, Vesterlin Tomas

Tryckt bok, I lager

Pris: 479 kr + moms

Snabb leverans

Servitut i teori och praktik behandlar de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och de särskilda bestämmerlser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, men även andra lagar tas upp.

Boken innehåller också en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas samt en redovisning av rättspraxis.


Författare: Julstad Barbro, Vesterlin Tomas

Art nummer: 6068164

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Wolters Kluwer

ISBN: 9789139113744

Antal sidor: 257

Kategori: Samhällsplanering

Fler titlar av samma författare