Social Transformations in Scandinavian Cities

Social Transformations in Scandinavian Cities

Författare: Righard Erica (Red), Johansson Magnus (Red), Salonen Tapio (Red)

Tryckt bok, I lager

Pris: 216 kr + moms

Snabb leverans

Sverige, Danmark och Norge kännetecknas som regel av en stor offentlig sektor och liten fattigdom. Under de senaste trettio åren har detta kommit att förändras och städer i Skandinavien delar nu samma problem och utmaningar som finns i andra delar av västvärlden.

Hur löser välfärdsstaterna dessa globala utmaningar? Det är vad boken "Social Transformations in Scandinavian Cities" försöker svara på. I boken visar forskare på förändringarna i social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. Forskarna analyserar hur migration, ojämlikhet och boendesegregation formas av nationell och lokal politik, och hur detta återspeglas i Danmarks, Norges och Sveriges städer.

Den gängse bilden av Skandinavien som jämlikt och fridfullt utmanas. Välkända problemområden är idag arbetslöshet, kriminalitet och undermåliga skolresultat i etniskt och socio-ekonomiskt segregerade bostadsområden. Problemen möter samhället med urbanpolitiska åtgärder. I boken Social Transformations in Scandinavian Cities visar forskarna hur detta fungerar i olika skandinaviska städer.


Författare: Righard Erica (Red), Johansson Magnus (Red), Salonen Tapio (Red)

Art nummer: 6039412

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Nordic Academic Press

ISBN: 9789187675737

Antal sidor: 296

Kategori: Samhällsplanering