stadens_tekniska_system_6144023

Stadens tekniska system

Författare: Johansson Birgitta

Tryckt bok, I lager

Pris: 455 kr + moms

Snabb leverans

Alla funktioner i samhället är beroende av att flöden av människor, material och meddelanden fungerar. Och fungerar med tanke på framtida uthållighet. Boken behandlar systemen för transporter, vatten, avlopp, energi, avfallshantering och telekommunikationer i våra tätorter. Bokens undertitel -naturresurser i kretslopp- gör den även till en rådgivare till beslutsfattare och planerare.


Författare: Johansson Birgitta

Art nummer: 6144023

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144102856

Antal sidor: 254

Kategori: Samhällsplanering