stadens_tekniska_system_6144023

Stadens tekniska system

Författare: Johansson Birgitta

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 455 kr + moms

Alla funktioner i samhället är beroende av att flöden av människor, material och meddelanden fungerar. Och fungerar med tanke på framtida uthållighet. Boken behandlar systemen för transporter, vatten, avlopp, energi, avfallshantering och telekommunikationeri våra tätorter. Bokens undertitel -naturresurser i kretslopp- gör den även till en rådgivare till beslutsfattare och planerare.


Författare: Johansson Birgitta

Art nummer: 6144023

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144102856

Antal sidor: 254

Kategori: Samhällsplanering