statliga_byggnadsminnen_6075020

Statliga byggnadsminnen. Utg 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 159 kr + moms

Snabb leverans

I vägledningen ger Riksantikvarieämbetet (RAÄ) allmänna råd för hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) bör tillämpas. Syftet är att vägledningen ska vara ett stöd i förvaltningen och att processen kring tillståndsprövning blir tydligare och enklare. Det ska leda till ökad samverkan mellan berörda parter samt de kulturhistoriska värdena blir väl omhändertagna.

Denna vägledning ersätter den tidigare vägledningen Statliga byggnadsminnen. Vägledning. Tillståndsansökan och tillståndsprövning 2010, ISSN 1651-1298, samt Statliga byggnadsminnen. Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga byggnadsminnen 2016.


Art nummer: 6075020

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172098152

Antal sidor: 70

Kategori: Samhällsplanering