statliga_byggnadsminnen_6075014

Statliga byggnadsminnen

Tryckt bok, I lager

Pris: 165 kr + moms

Snabb leverans

I vägledningen ger Riksantikvarieämbetet (RAÄ) allmänna råd för hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) bör tillämpas. Syftet är att vägledningen ska vara ett stöd i förvaltningen och att processen kring tillståndsprövning blir tydligare och enklare. Det ska leda till ökad samverkan mellan berörda parter samt de kulturhistoriska värdena blir väl omhändertagna.


Art nummer: 6075014

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172097575

Antal sidor: 69

Kategori: Samhällsplanering