Styrning av bebyggelseutveckling

Styrning av bebyggelseutveckling

Tryckt bok, I lager

Pris: 105 kr + moms

Snabb leverans

Rapporten grundar sig på en studie om miljökonsekvenser av förtätning och utglesning och utgör underlag till Naturvårdsverkets syntesrapport "Mot en hållbar stadsutveckling – med fokus på miljömålen i planeringsprocessen". Syntesrapporten är i sin tur en del av Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och de 16 svenska miljökvalitetsmålen.


Art nummer: 6111073

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162066703

Antal sidor: 49

Kategori: Samhällsplanering