HMK Bygg & Anläggning. Projektering BA3. HMK-BA3. T13:1998

Tryckt bok, I lager

Pris: 318 kr + moms

Snabb leverans

BA3 Projektering ger en bakgrund till projekteringsskedet och tar upp de mät- och kartfrågor som förekommer i denna del av byggprocessen. Terrängmodellen behandlas ingående. Datainsamling som underlag för projektering beskrivs. Val av mätmetoder och tolerenser samt mått- och utsättningssystem tas upp. Kvalitetssäkring har ett eget kapitel.


Art nummer: 6601813

Utgivningsår: 1998

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9789154058174

Antal sidor: 141

Kategori: Samhällsplanering