HMK Bygg & Anläggning. Byggprocessen BA1. HMK-BA1. T14:1996

Tryckt bok, I lager

Pris: 217 kr + moms

Snabb leverans

Denna del i serien Handböcker i Mätnings- och Kartfrågor ger en översiktlig inblick i de dokument och regler som ligger till grund för byggandet, och en mer detaljerad beskrivning av de delar som rör mätning. Dessutom ges en introduktion till kvalitetssäkring samt råd för upphandling av mät- och kartarbeten.


Art nummer: 6601614

Utgivningsår: 1996

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9789154057566

Antal sidor: 111

Kategori: Samhällsplanering