HMK Bygg & Anläggning Planering BA2. HMK-BA2. T20:1996

Tryckt bok, I lager

Pris: 207 kr + moms

Snabb leverans

Den snabba utvecklingen inom mättekniken har påverkat hela byggbranschen. Denna del i serien Handböcker i Mätnings- och Kartfrågor behandlar system för lägesangivning och stomnät för olika projekttyper och transformation dem emellan. Ett förslag till kvalitetsbedömning av kartor och underlag redovisas, samt en mall för planering av mätuppdrag.


Art nummer: 6601620

Utgivningsår: 1996

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9789154057702

Antal sidor: 91

Kategori: Samhällsplanering