HMK Bygg & Anläggning. Byggande BA4. HMK-BA4. T 23:1998

Tryckt bok, I lager

Pris: 371 kr + moms

Snabb leverans

I delen Byggande beskrivs de mätningar som har betydelse för produktionen och man får en inblick i de mätningstekniska möjligheter som finns idag. En grundlig redogörelse för modern mätningsteknik som underlättar och kvalitetssäkrar produktionen ingår. Arbetsberedningen beskrivs ingående. Även t.ex. inmätning för reglering av mängder och den kontroll som görs i samband med mätningar och övervakning av sättningar och rörelser tas upp.


Art nummer: 6601823

Utgivningsår: 1998

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9789154058280

Antal sidor: 148

Kategori: Samhällsplanering