Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Detta är en antologi som tagits fram av Boverket och Tillväxtverket har inom ramen för ett gemensamt regeringsuppdrag tagit fram denna antologi. Syftet har varit till att stärka samspelet mellan det lokala fysiska planeringsarbetet och det lokala och regionala arbetet för näringslivsutveckling och hållbar tillväxt. I antologin presenteras erfarenheter och lärdomar från åtta pilotprojekt och vidare sätta pilotprojektens insatser och erfarenheter i ett större sammanhang med hjälp av forskare och praktiker. Den gemensamma nämnaren i samtliga texter och kärnan i regeringsuppdraget är samverkan i den fysiska planeringen.

”Tillväxt kräver planering” vänder sig i första hand till kommunala och regionala politiker och tjänstemän som arbetar med fysisk planering, näringslivsutveckling och tillväxtfrågor. Hur kan kommuner med utgångspunkt i den fysiska samhällsplaneringen utveckla samverkan med såväl offentliga aktörer som med näringslivet och medborgare. De olika texterna lyfter utmaningar och möjligheter samt konkreta samverkansmetoder i olika skeden av den fysiska planeringsprocessen.


Art nummer: 6123030

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175632937

Antal sidor: 108

Kategori: Samhällsplanering