TRAST handbok utgåva 3

Trafik (TRAST) Handbok. Utg 3

Tryckt bok, I lager

Pris: 110 kr + moms

Snabb leverans

TRAST handbok är avsedd att vara en hjälp i kommunens processer när det gäller trafikfrågor och där resultat av arbetet kan vara en trafikstrategi, underlag för översiktsplan eller andra dokument som berör transporter och resor i kommunen.

Syftet med TRAST är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika aktörer inom samhällsplaneringen. Samhällsplanerare, beslutsfattare och övriga aktörer ska vägledas i arbetet med att lyfta fram frågor som berör transporter och resor i staden. Samhällsplanering ska utgå från ett helhetsperspektiv och helheten skapas då olika parter kan samverka i planeringsprocessen olika skeden.


Art nummer: 6020436

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852744

Antal sidor: 67

Kategori: Samhällsplanering