trast-underlag-till-handbok

Trafik (TRAST) Underlag. Utg 3

Tryckt bok, I lager

Pris: 350 kr + moms

Snabb leverans

Underlag till handbok utgör tillsammans med Handbok TRAST de två huvuddelarna av ”Trafik för en attraktiv stad” (TRAST). Här finns faktaunderlag för arbete med trafikstrategin, trafikplanen och åtgärdsprogrammet. De båda delarna tillsammans skapar en bred kunskapsbas för arbetet med staden planering.


Art nummer: 6020437

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852751

Antal sidor: 348

Kategori: Samhällsplanering