Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering. Rapport 2015:44. Regeringsuppdrag

Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Syftet med målen i rapporten 2015:44 från Boverket är att kunna följa resultat av den aktuella samhällspolitiken nationellt. Boverket föreslår sju mål inom fysisk samhällsplanering. Dessa ska ersätta de 100 mål som finns idag. De 21 identifierade politikområdena som har en påverkan på fysisk planering finns med i de sju målen. Målen går inte att kvantifiera eller tidssätta men det ska gå att följa en trend som ökar eller minskar.

Följande mål bör uppnås för atkunna säkra en långsiktigt god livsmiljö:

  • Bostäder efter människors behov
  • Attraktiva livsmiljöer
  • God tillgänglighet i vardagen
  • Bättre resurshushållning
  • Långsiktig livsmedelsförsörjning
  • En funktionell grönstruktur
  • Färre olyckor

 


Art nummer: 6123033

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175633237

Antal sidor: 35

Kategori: Samhällsplanering