urban squares Fallstudier av torg i Öresundsregionen

Urban Squares

Författare: Kärrholm Mattias (Red)

Tryckt bok, I lager

Pris: 192 kr + moms

Snabb leverans

Fyra forskare har studerat torg i Malmö och Köpenhamn och i boken Urban Squares beskriver de vardagslivet på torgen. De beskriver rytmen hur människor rör sig och nyttjar torgen samt hur stadslivet och torgen förändrats under de senaste åren.

Författarna skissar på nya metoder och verktyg för att anpassa studierna och därigenom kunna utläsa mer i detalj hur man kan använda dem i stadsplanering och i diskussioner om stadsmiljöer. Genom att använda ett tid–rumsligt perspektiv på skiftningarna vid torgen kan forskarna se möjligheter och begränsningar hos platserna. Fallstudierna kan ge forskarna nya idéer hur torg och stadsmiljöer kan utvecklas i Öresundsregionen.


Författare: Kärrholm Mattias (Red)

Art nummer: 6039411

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Nordic Academic Press

ISBN: 9789187675492

Antal sidor: 142

Kategori: Samhällsplanering