Vacker & Säker -  en undersöknign av relataionen mellan gestaltnign och säkerhet i urban trafikmiljö

Vacker & Säker

en undersökning av relataionen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö

Författare: Folkesson Johan

Tryckt bok, I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Rapporten ¿Vacker och Säker? beskriver konflikten mellan arkitekten och ingenjören och deras olika sätt att lösa problem. Författaren har undersökt konflikten mellan trafiksäkerhet och gestaltning av korsningspunkter i urbana trafikmiljöer. Resultatet av undersökningen riktar sig till landskapsarkitekter som gestaltar trafikmiljöer i en svensk kontext men slutsatserna går även att applicera i arbete med andra typer av gestaltning.

Målet med rapporten är att sprida kunskap om relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning. Genom en problematisering och förklaring av begreppen gestaltning och säkerhet visas exempel på hur olika platser reagerar på olika ingrepp. Exempel visar hur liknande lösningar på olika platser ger olika upplevelsevärden och säkerhetsnivåer. Det visar på vikten av att angripa varje plats utifrån det platsspecifika sammanhanget


Författare: Folkesson Johan

Art nummer: 6011011

Utgivningsår: 2015

Utgivare: terraism

ISBN: 9789163774904

Antal sidor: 177

Kategori: Samhällsplanering