vart-aer-vi-pa-vaeg

Vart är vi på väg?

Systemfel i transportpolitiken. Rapport

Tryckt bok, I lager

Pris: 219 kr + moms

Snabb leverans

Konjunkturrådets rapport ”Vart är vi på väg?” tar upp de skillnader som finns mellan de mål riksdagen har formulerat och hur det ser ut i verkligheten. I rapporten ställs principbeslut mot konkreta ställningstaganden. Rådet konstaterar att det är möjligt att få större samhällsnytta om projekt som har en större samhällsekonomisk lönsamhet prioriteras.


Art nummer: 6039423

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SNS Förlag

ISBN: 9789186949723

Antal sidor: 183

Kategori: Samhällsplanering