vibrationers_paverkan_pa_arkitekturintegrerad_6075017

Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst

Författare: Henningsson Anna, Wei William

Tryckt bok, I lager

Pris: 128 kr + moms

Snabb leverans

När kulturhistoriska byggnader moderniseras och underhålls ger förändringarna upphov till vibrationer av olika slag.

Rapporten redovisar resultatet från projektet Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst. Projektet har utvecklat ett provningsförfarande för att bygga upp fakta som gör det möjligt att i framtiden prognostisera vibrationers faktiska inverkan på konst.


Författare: Henningsson Anna, Wei William

Art nummer: 6075017

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172097841

Antal sidor: 83

Kategori: Samhällsplanering