bygg_anlaggningsarbete_6116226

Anläggningsarbete. Utg 2

Författare: Åhström Michael

Tryckt bok, I lager

Pris: 724 kr + moms

Snabb leverans

”Anläggningsarbete” beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare.
Faktaboken ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket. Här beskrivs arbetstekniker, material och anläggningsmaskiner. Dessutom beskrivs stegvis vilka arbetsmoment som ingår i ett byggnadsprojekt vid anläggande av vatten- och avloppsledningar, vägar, grönytor, broar, järnvägar med mera.

Även risker i arbetsmiljön tas upp och du hittar tips på hur arbetet kan utföras säkert.
Boken ingår i Libers läromedelsserie "Bygg" med grundläggande kunskaper för gymnasiet.


Författare: Åhström Michael

Art nummer: 6116226

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147125647

Antal sidor: 272

Kategori: Tekniska anläggningar