att_gora_mer_med_mindre_6111086

Att göra mer med mindre. Rapport 6857

Tryckt bok, I lager

Pris: 152 kr + moms

Snabb leverans

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet ger en överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som införts i Sverige för att förebygga avfall och för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enligthet med avfallshierakin. Rapport 6857 kommer från Naturvårdsverket.


Art nummer: 6111086

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162068578

Antal sidor: 156

Kategori: Tekniska anläggningar