Bära eller brista. Handbok i tillståndsbedömning av belagda gator och vägar. Utgåva 2

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans


Art nummer: 6020242

Utgivningsår: 2003

Utgivare: Svenska Kommunförbundet

ISBN: 9172891726

Antal sidor: 68

Kategori: Tekniska anläggningar