ebr_anvisning_for_sprangning_6014049

EBR-anvisning för sprängning - IN 068:16

I lager

Pris: 330 kr + moms

Snabb leverans

Inom elnätsverksamhet förekommer ett antal arbetsmoment där sprängning kan vara en möjlig metod. Publikationen, som ersätter A15:91 redovisar hur sprängningsverksamhet, förvaring och transport styrs via olika regelverk.

Skriften tar fasta på hur elnätsverksamheten förändrats till att bli en upphandlande organisation och vilka krav och förusättningar som gäller vid upphandling av sprängningsentreprenader.


Art nummer: 6014049

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 41

Kategori: Tekniska anläggningar