Histroien om den svenska vindkraften

Historien om den svenska vindkraften

Författare: Engström Staffan

Tryckt bok, I lager

Pris: 303 kr + moms

Snabb leverans

Boken startar med hur det hela började 1972 och tar upp olika försöksverk och konstruktioner på 1970-talet och fortsätter med utvecklingen av stora vindkraftverk under åren 1979-81 Men det är först år 2003 utvecklingen verkligen sätter fart i och med elcertifikaten.

Idag ligger vindkraften på tredje plats i Sveriges elproduktion. Sverige har också goda naturliga förutsättningar för vindkraft och därför kan betydelsen komma att öka i framtiden.

Författaren till boken, Staffan Engström hör till landets främsta experter på området.


Författare: Engström Staffan

Art nummer: 6039416

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Ägir konsult AB

ISBN: 9789176111093

Antal sidor: 244

Kategori: Tekniska anläggningar