VA-anläggningar

Alla titlar

projekthandboken_va_6955001

Projekthandboken VA

Handboken är ett stöd och en vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige...

Pris: 495 kr + moms

dricksvatten_6144057

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det måste vara hälsosamt och alltid finnas i tillräcklig mängd. Det behövs fördjupade kunskaper om hur dricksvatten bildas och lagras. Kommunerna måste skapa dricksvattenplaner...

Pris: 368 kr + moms

fysisk_planering_for_en_trygg_dricksvattenforsorjning_6123042

Fysisk planering dricksvattenförsörjning

Dricksvattenutredningen publicerades våren 2016 efter drygt två års omfattande arbete. Utredningen visade på betydande sårbarhet inom landets dricksvattenförsörjning och att pågående klimatförändring medför ökande påfrestningar...

Pris: 100 kr + moms

Små avloppsanlaggningar

Små avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar ska inte behöva prövas mot två regelsystem enligt ett förslag från Boverket och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna föreslår ett undantag från anmälningsplikten enligt plan- och byggförordningen, PBF, för installation eller...

Pris: 100 kr + moms

rorboken_650_6261207

Rörboken

”Rörboken” fokuserar på rörmaterialens egenskaper och på installationsmetoder för rörledningar i mark och vatten. Dessutom behandlas olika tillämpningar, såsom va, fjärrvärme och andra användningsområden...

Pris: 458 kr + moms

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening

Markbaserade avloppsreningssystem är den dominerande reningstekniken i Sverige bland hushåll som inte är anslutna till central avloppsvattenrening. ”Läget inom markbaserad avloppsvattenrening” är resultatet från en forskningsutredning som sammanfatta...

Pris: 57 kr + moms