Läget inom markbaserad avloppsvattenrening

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening. Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp. Rapport 6484.

Tryckt bok, I lager

Pris: 57 kr + moms

Snabb leverans

Markbaserade avloppsreningssystem är den dominerande reningstekniken i Sverige bland hushåll som inte är anslutna till central avloppsvattenrening. ”Läget inom markbaserad avloppsvattenrening” är resultatet från en forskningsutredning som sammanfattar det aktuella kunskapsläget inom markbaserad avloppsvattenrening.

Rapporten ska beskriva och ge bakgrund till dagens praxis, kunskap och kunskapsluckor – allt för att underlätta för att ge ett bra underlag för inspektörer och entreprenörer i det praktiska arbetet på området. Tanken med projektet bakom var också att formulera och belysa viktiga forsknings- och utvecklingsbehov på området.


Art nummer: 6111063

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162064846

Antal sidor: 33

Kategori: VA-anläggningar