rorboken_650_6261207

Rörboken - yttre rörledningar

Författare: Ekbäck Dan

Tryckt bok, I lager

Pris: 458 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 366 kr + moms

Snabb leverans

”Rörboken” fokuserar på rörmaterialens egenskaper och på installationsmetoder för rörledningar i mark och vatten. Dessutom behandlas olika tillämpningar, såsom va, fjärrvärme och andra användningsområden.

Boken är en faktasamling av olika rörmaterials egenskaper och tillämpningsområden. Den innehåller även en historik över rörledningsteknikens utveckling. ”Rörboken” vänder sig till yrkesverksamma vid gatukontor, entreprenadföretag och ingenjörsfirmor. Men även erfarna byggare och projektörer torde få ut en del av boken.

Detta är tredje utgåvan av ”Rörboken”. Första utgåvan publicerades 1976 vid AB Gustavsbergs Fabriker. Den andra utgåvan publicerades vid AB Svensk Byggtjänst 1983. Denna nya utgåva har följt den betydelsefulla utveckling som skett inom rörledningstekniken. Verksamheten och utgivningen inom nuvarande Svenskt Vatten, dåvarande VAV har betytt mycket, liksom Svensk Fjärrvärme och andra intresseorganisationer som bidragit kunskapsutvecklingen.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Anläggning


Författare: Ekbäck Dan

Tryckta bokens artikel nr: 6261207

E-bokens artikel nr: 7772612

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173335898

E-bokens ISBN: 9789173336093

Antal sidor: 152

Kategori: VA-anläggningar