dricksvatten_6144057

Dricksvatten

vårt viktigaste livsmedel

Författare: Nordström Anders

Tryckt bok, I lager

Pris: 368 kr + moms

Snabb leverans

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det måste vara hälsosamt och alltid finnas i tillräcklig mängd.

Det behövs fördjupade kunskaper om hur dricksvatten bildas och lagras. Kommunerna måste skapa dricksvattenplaner. På så sätt skapas möjlighet till en framtida hållbar dricksvattenförsörjning.

Boken är avsedd att användas på universitetens miljövetenskapliga, naturvetenskapliga och övriga dricksvattenrelaterade utbildningar. Boken är även skriven för politiker, verksamma inom vatten och avlopp samt alla andra med intresse för vatten och särskilt de med privata brunnar.


Författare: Nordström Anders

Art nummer: 6144057

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144133034

Antal sidor: 258

Kategori: VA-anläggningar