fysisk_planering_for_en_trygg_dricksvattenforsorjning_6123042

Fysisk planering dricksvattenförsörjning

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Dricksvattenutredningen publicerades våren 2016 efter drygt två års omfattande arbete. Utredningen visade på betydande sårbarhet inom landets dricksvattenförsörjning och att pågående klimatförändring medför ökande påfrestningar.

Boverkets rapport behandlar hur den fysiska planeringen kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för en trygg vattenförsörjning.


Art nummer: 6123042

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175636085

Antal sidor: 104

Kategori: VA-anläggningar