Små avloppsanlaggningar

Små avloppsanläggningar

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Avloppsanläggningar ska inte behöva prövas mot två regelsystem enligt ett förslag från Boverket och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna föreslår ett undantag från anmälningsplikten enligt plan- och byggförordningen, PBF, för installation eller väsentlig ändring av enskilda avloppsanläggningar inom tomt, om anläggningen inte enbart är avsedd att föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.

Förslagets syfte är att ta bort eventuell "dubbelprövning". 


Art nummer: 6123032

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175633213

Antal sidor: 46

Kategori: VA-anläggningar